Bod č.13.:

ÚČT/1 - Novela OZV č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Znění novely OZV)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1-10)
Příloha č.3 (Zápis z Právní komise RMP )
Příloha č.4 (Zápis z Finanční komise RMP)
Příloha č.5 (Úplné znění novelizované OZV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:488 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX