Bod č.3a.:

TAJ/6 - Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX