Bod č.62.:

KŘTÚ+ŘEÚ/11 - Systém řízení rizik města Plzně jako ručitele smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD provozovaných na území města Plzně

(předkladatel:nám. Vozobule, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Report o stavu rizik projektu dopravní základy za rok 2017)
Příloha č.2 (Dopis PMDP, a.s. – opakované nedodržení provozní disponibility)
Příloha č.3 (Reakce Dodavatele na dopis PMDP, a.s.)
Příloha č.4 (Změny personálního obsazení v obchodních společnostech a jejich vlastnická struktura)
Příloha č.5 (Dopis Bammer trade a.s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX