Bod č.20a.:

NámZ/7 - Poskytnutí individuální investiční dotace subjektu Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s.

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o pomoc při dofinancování rekonstrukce hřiště)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:490 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX