Bod č.14.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2018 - 01/2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 19. 12. 2018)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 16. 1. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX