Bod č.15.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 4. 9. 2018 do 16. 1. 2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX