Bod č.6.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX