Bod č.66.:

ORG/4 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2018

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX