Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Program jednání)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX