Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení)
Příloha (Usnesení ze 2. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX