Bod č.5.:

ST1/3 - Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX