Bod č.6.:

MST1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX