Bod č.9.:

FV1/1 - Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti předsedy FV ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Zpráva o činnosti předsedy FV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX