Bod č.5.:

FIN/1 - Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 19

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. FV ze dne 16.1.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usn. RMO P4 č. 0005 z 16.1.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX