Bod č.17.:

FIN/5 - Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu na podporu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2018

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX