Bod č.10.:

PSČO/1 - Schválení poskytnutí věcného daru pro ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90, včetně schválení návrhu darovací smlouvy

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX