Bod č.9.:

SSI/1 - Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2019

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO P4 č. 0018/19 ze dne 16. 1. 2019)
Příloha č.2 (usnesení RMO P4 č. 0019/19 ze dne 16. 1. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX