Bod č.9.:

MAI/4 - Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2019

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic 2019)
Příloha č.2 (Mapky a foto umístění akcí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX