Bod č.14.:

KV/1 - Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMO P4

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Jednací řád KV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX