Bod č.11.:

PSČO/2 - Schválení termínů ZMO P4 pro rok 2019

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX