Bod č.13.:

PSČO/5 - Svěření úkolů místostarostům MO P4 - rozdělení kompetencí

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 24.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX