Bod č.13.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2018 - 01/2019

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2018 - 01/2019) (*)
Příloha (Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2018 - 01/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX