Bod č.10.:

TAJ/5 - Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněné místostarostce MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO P2 č. 9/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX