Bod č.8.:

MAI/5 - Získání nemovitých věcí na adrese Nepomucká 65 v Plzni do majetku statutárního města Plzně a následné svěření do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí)
Příloha č.2 (Mapka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX