Bod č.25.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení - celoroční činnost 2019)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - celoroční činnost 2019)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro jdnoletý dotační program - 3. 1. 2019)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k přijatým žádostem - celoroční činnost 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX