Bod č.26.:

OK/2 - Zvýšení individuální dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Plzeň 2015, z. ú., o zvýšení dotace pro rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX