Bod č.11.:

ST1/4 - Audiovizuální přenos a záznam jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1; návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Audiovizuální přenos a změna JŘ ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Audiovizuální přenos a změna JŘ ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Příloha 1 - Návrh Mgr. Daňkové)
Příloha č.2 (Příloha 2 - Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX