Bod č.12.:

ST1/5 - Technické řešení audiovizuálního přenosu jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Technické řešení AV přenosu)
Důvodová zpráva (Technické řešení AV přenosu)
Příloha č.1 (Technické řešení AV přenosu - varianty)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX