Bod č.14.:

RMO1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 56)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 56)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 56)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX