Bod č.15.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 1 - 4)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 1 - 4)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 1 - 4)
Příloha č.2 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 1 - 4) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX