Bod č.13.:

RMO1/2 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 včetně příloh

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (znění stávajících Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 s vyznačením změn )
Příloha č.2 (nové znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 )
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro sport a mládež ze dne 16. 1. 2019 )
Příloha č.4 (Zápis Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti ze dne 16. 1. 2019 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX