Bod č.16.:

RMO1/5 - Pojmenování nové ulice

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (pojmenování nové ulice)
Důvodová zpráva (pojmenování nové ulice)
Příloha (mapka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX