Bod č.17.:

RMO1/6 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 31. 12. 2018

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 )
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 31.12.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX