Bod č.18.:

RMO1/7 - Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 02/2019)
Příloha č.2 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX