Bod č.21.:

OI/1 - Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží v Plzni"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží v Plzni")
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva k návrhu usnesení)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - plné znění přílohy č. 3 Dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Smlouva o spolupráci)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX