Bod č.19.:

ST1/7 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - 10.12.2018)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - 7.1.2019)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor - 4.2.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX