Bod č.60.:

ŘEÚ/4 - Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18

(předkladatel:Ing. Kuglerová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Plzeňské podnikatelské voucherey 2017-18)
Příloha č.1 (Přehled výplat dotace)
Příloha č.2 (Závěrečná zpráva BIC Plzeň sro)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 532 ze dne 14. 12. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX