Bod č.28.:

OŠMT+FIN/1 - Rozpočtové opatření pro MO na úhradu prodloužené provozní doby v MŠ

(předkladatel:radní Kantorová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX