Bod č.11.:

VZVZ/1 - Statut a Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení VZVZ č. 1/2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Statut výboru)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - JŘ výboru)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX