Bod č.4.:

KP/1 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX