Bod č.54.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 506/6 a p. č. 506/7 v k. ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP ze dne 3.4.2017)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ ze dne 16.5.2018)
Příloha č.3 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (GP č. 1160-1080/2018)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem vydržení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX