Bod č.55.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/6 v k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 4)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (GP č. 2319-157/2018)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX