Bod č.46.:

PROP/5 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 459/5, k. ú. Radčice u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX