Bod č.48.:

PROP/7 - Prodej pozemku p. č. 3245 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.4 (Mapy - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX