Bod č.30.:

MAJ/1 - Doplnění usnesení ZMP č. 100 ze dne 8. 3. 2018 ve věci předkupního práva – pozemky v k. ú. Doubravka (Staniční a Těšínská)

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 100/2018)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX