Bod č.32.:

MAJ/3 - Zrušení usnesení ZMP č. 207 ze dne 17. 5. 2007 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném a úplatném převodu pozemků v k. ú. Bolevec od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu SPÚ a projednání bezúpl. převodu předmětných pozemků

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 207 ze dne 17. 5. 2007)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX