Bod č.31.:

MAJ/2 - Doplnění usnesení ZMP č. 432/2018 o ujednání ve věci předkupního práva k podílu pozemku parc. č. 1255/65 pro k. ú. Doubravka a dále o ujednání ve věci dostatečně neidentifikovaných spoluvlastnících

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 432/2018)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX