Bod č.62.:

MAJ+PROP/17 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2018

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX