Bod č.36.:

MAJ/8 - Výkup části pozemku parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka, z vlastnictví SK RAPID PLZEŇ z.s., do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 4 č.101/2018)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX