Bod č.37.:

MAJ/9 - Výkup pozemku parc. č. 817/6, k. ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 10 - Lhota)
Příloha č.3 (zaměření SVSMP)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX